Фінансова стратегія підприємства, розробка фінансової стратегії розвитку

Фінансова стратегія розвитку

У малого бізнесу набагато менше «простору» для здійснення помилок при виборі стратегії: видів продукції і рішень, обраних для пропозиції споживачам; методів конкуренції; цілей, які вони прагнуть досягти.

Причини, що обумовлюють уразливість малого бізнесу в порівнянні з великими компаніями:
1. Малий бізнес більш вразливий при появі розривів в бізнес-середовищі, ніж великі корпорації, які мають більше можливостей переводити ресурси з одного напрямку на інший і за рахунок цього впорається з виниклою проблемою.
2. Малий бізнес більш вразливий щодо дій конкурентів, постачальників і споживачів.
3. Малий бізнес вразливий через залежність від обмеженого набору продукту, невеликого числа точок роздрібних продажів, невеликої кількості споживачів.

Фінансова стратегія, будучи частиною загальної стратегії розвитку підприємства, має на меті збільшення добробуту власників підприємства
Формування фінансової стратегії включає в себе три основних етапи:
• визначення фінансових цілей
• складання плану
• аналіз отриманої стратегії.
Фінансові цілі - це фінансові показники, які забезпечують досягнення стратегічних цілей компанії при прийнятному рівні фінансового ризику. Розрахункова частина фінансової стратегії представляється у вигляді прогнозованої фінансової звітності: баланс, звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів.

Необхідною умовою розробки фінансової стратегії є формування альтернативних рішень, розроблених на випадок непередбачених різких змін зовнішнього середовища:
• динаміки ринку
• поведінки конкурентів
• загальної економічної ситуації.
Крім того, при формуванні фінансової стратегії необхідно передбачити кошти контролю реалізації стратегії і періодичну перевірку ключових показників ефективності.

Express
120
день

Финансовый Разбор, определение потенциально слабых мест

Анализ дебиторской задолженности, запасов готовой продукции, анализ затрат

Платежный Календарь, движение денежных средств на 3 месяца

Краткосрочное финансовое планирование деятельности

MEDIUM
120
день

Финансовый Разбор, определение потенциально слабых мест

Анализ дебиторской задолженности, запасов готовой продукции, анализ затрат

Платежный Календарь, движение денежных средств на 2 месяца

Короткосрочное финансовое планирование деятельности 1 месяц, 3 месяца

Выработка новых процессов и рекомендаций

Ежемесячная проверка и корректировка планирование если есть необходимость

Максимизация прибыли.Финансовое моделирование , 2 сценария

CHOOSE

Your Plan

Price

Финансовый Разбор,  определение потенциально слабых мест

Краткосрочное финансовое планирование деятельности

Domains

Платежный Календарь, движение средств 


Email Accounts

Bandwidth

Support

Users

 EXPRESS

Швидко та ефективно

$59.99

Від


 1 месяц

No Domains

 3 месяца

10 Email Accounts

10 GB Bandwidth

24/7 Customer Support

100

medium

For the Unlimited Users

$159.99

Від


 1-3 месяца 

No Domains

4 месяца

10 Email Accounts

10 GB Bandwidth

24/7 Customer Support

500

PREMIUM

All Features are Available

$259.99

Від


1-6 месяцев

No Domains

6 месяцев

10 Email Accounts

10 GB Bandwidth

24/7 Customer Support

Unlimited

Замовити послугу